Krimpenerwaard voor Oekraïne

Inmiddels is de oorlog in Oekraïne al maanden aan de gang, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. De nood is erg hoog. Een immense stroom aan vluchtelingen verspreidt zich over Europa. Duizenden Nederlandse gezinnen hebben de deur voor vluchtelingen uit Oekraïne wijd open gezet.

Comité Krimpenerwaard voor Oekraïne (ook wel KvO) houdt zich bezig met de opvang van Oekraïners in deze omgeving en alles wat daarbij komt kijken. Op deze site vindt u meer informatie over we doen, waar we nog hulp kunnen gebruiken en wat onze contactgegevens zijn. We proberen de informatie actueel en betrouwbaar te houden.

Oproep zelfstandige woonruimte

Tot op heden zijn er ca. 55 Oekraïners in Stolwijk en Berkenwoude geplaatst. We geven sterk de voorkeur aan vrije woonruimtes, omdat het opvangen van een gezin binnen uw eigen huis en gezin erg zwaar valt. Deze vrije ruimtes zijn nu nagenoeg vol en er is geen plek om meer Oekraïners op te vangen. 

Wilt u een vrije woonruimte beschikbaar stellen voor ­Oekraïners? Meld u zich dan aan. Om in de hoge nood te voorzien zoeken we ook ruimten in omliggende dorpen Bergambacht, ­Haastrecht en Lekkerkerk.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie van KvO houdt nauw contact met Krimpenerwaard Intercultureel (KIC). Zij organiseren veel activiteiten voor Oekraïners. De ­activiteitencommissie van KvO voorziet daarnaast in andere ­behoeften voor de Oekraïners zoals wekelijkse koffie­ochtenden in Rehoboth, gratis ­zwemles in Ons Polderbad en ­wekelijkse eigen kerkdiensten, door en voor Oekraïners.

Aanmelden vrijwilligers

Het huisvesten van Oekraïners, het onderhouden van contacten met gastgezinnen/Oekraïners en het organiseren van activiteiten voor Oekraïners vraagt veel tijd en inzet. Wilt u helpen? Door bijv. te helpen bij activiteiten, voor vervoer te zorgen of kleding/spullen die nodig zijn te regelen? Geeft u zich dan op via krimpenerwaard.voor.oekraine@gmail.com.

Ook zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die de Oekraïense kinderen van en naar school kunnen brengen. De gemeente zoekt hiervoor nog naar een oplossing voor de lange termijn, maar dit zal voor de zomervakantie niet meer lukken. Wilt u helpen? Graag, mail ons dan. 

Giften

Onder andere het ophalen van de Oekraïners in de verschillende landen kost veel geld. Giften zijn daarom ook van harte welkom.

U kunt uw gift overmaken via NL59 RABO 0361 4019 81
t.n.v. Diaconie Hervormd Stolwijk o.v.v. KvO (of Krimpenerwaard voor Oekraïne).

Meer informatie?

Neem contact met ons op via krimpenerwaard.voor.oekraine@gmail.com 
of rechtstreeks met de comitéleden:

Aanmelden opvang Oekraïners: 
Betsy Duifhuizen (06-24148195)

Activiteitencommissie:
Bert de Hoop (06-42671607)
Aart van der Graaf (06-11784404)
Elina van Blitterswijk (06-37303634)

Diaconie Hervormde Gemeente Stolwijk:
Cor van Wijngaarden (06-22444334)

Overige vragen:
Ruud Jansen (voorzitter: 06-10864382)
Wendy Bogaard (secretaresse: 06-48623252)